صفحه شخصی پیام شفیعی فوجردی   
 
نام و نام خانوادگی: پیام شفیعی فوجردی
استان: گلستان
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
تاریخ عضویت:  1396/06/02
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
0   نظر / همه نظرات